Online škola engleskog jezika - Dobro došli!
ili
Predavači

Svi predavači profesionalno su kvalifikovani i imaju veliko iskustvo u online predavanju.
U našoj online školi imate mogućnost zakazivanja časova i sa predavačima kojima je maternji jezik engleski (native speakers).

 

Teacher


Native English Teacher