Online škola engleskog jezika - Dobro došli!
ili
Beginner TeachScreen
55 lekcija Beginner

Ovo je kurs namenjen apsolutnim početnicima, ali ono što ga razlikuje od većine početnih kurseva je manji fokus na gramatiku. U lingvistici je ustanovljena razlika u savladavanju jezika učenjem i nesvesnim usvajanjem. Poznato je da deca uče neobazirući se na gramatiku i skoro svako dete uspešno savlada jezik. Nesvesno usvajaju jezik i stiču osećaj šta je pravilno, a šta nepravilno. Ovakav vid savladavanja jezika omogućava komunikaciju, što ovaj kurs i ima za cilj..

Kada se izgradi baza osnovnog vokabulara i jednostavnih gramatičkih konstrukcija, prelazi se na sledeći nivo, učenje jezika sa osvrtom na gramatiku. Zato se kroz početni kurs nećemo baviti teorijskim delom engleskog jezika, već ćemo napraviti prvi korak ka započinjanju uspešne komunikacije.

Proširivaćemo vokabular korak po korak i učiti kako da konstruišemo rečenice od jednostavnijih ka složenijima, a sve u skladu sa potrebama svakodnevne komunikacije na stranom jeziku. Naučićemo sve ono što nam je do sada trebalo da se izrazimo o najobičnijim stvarima i situacijama koje nas okružuju.

broj lekcije naziv dokument
01 It’s nice to meet you! PDF
02 Talking About Your Job PDF
03 The New Job PDF
04 Talking about Time PDF
05 Monica’s Day Off PDF
06 Sean’s Week PDF
07 Leaving the City PDF
08 Spending Time in London PDF
09 The School Report PDF
10 Talking About Your Family PDF
11 Your Favorite Food PDF
12 Talking About Food PDF
13 Food and Cooking PDF
14 Going to the Supermarket PDF
15 Talking About Shops PDF
16 Exchanging Goods PDF
17 Favorite Things PDF
18 Best and Worst Presents PDF
19 Shopping for Souvenirs PDF
20 How often do you watch movies? PDF
21 Conversation: Talking about Movies PDF
22 Your Free Time PDF
23 Visiting someone’s House PDF
24 What do you look like? PDF
25 Reading Habits PDF
26 What Are You Reading? PDF
27 Are you into sport? PDF
28 A Relaxing Vacation PDF
29 Choosing a Vacation PDF
30 Describing Places PDF
31 Your Last Vacation PDF
32 Under the Weather PDF
33 Summer Plans PDF
34 Weekend Plans PDF
35 What a great tan! PDF
36 The Mona Lisa PDF
37 I’m starving! PDF
38 Last Weekend PDF
39 Giving Advices PDF
40 Have you ever been to the USA? PDF
41 I haven’t moved yet. PDF
42 The Quiz Show PDF
43 Arranging to Meet PDF
44 Your Last Business Trip PDF
45 Making an Appointment PDF
46 Reserving a Hotel Room PDF
47 Checking a Hotel Reservation PDF
48 At Passport Control PDF
49 Making a Restaurant Reservation PDF
50 Ordering Coffee PDF
51 Ordering at a Restaurant PDF
52 Offering Tea or Coffee PDF
53 Making a Doctor’s Appointment PDF
54 At the Drugstore PDF
55 Taking a Taxi PDF