Online škola engleskog jezika - Dobro došli!
ili
Time: ::h
Kursevi

Isprobajte različite vrste kurseva za učenje engleskog jezika shodno vašim potrebama i interesovanjima. Uživajte učeći bez suvišnog opterećivanja gramatičkim teorijskim znanjem. Primenite gramatiku direktno na konverzaciju i učite engleski kroz praksu. Svaki kurs sadrži veliki broj lekcija poređanih gradacijski prema napredovanju u učenju.

Dinamično gradivo

Materijali kroz koje ćete učiti su pažljivo prilagođeni časovima u trajanju od 45 i 60 minuta i obiluju pregrštom tema i situacija iz svakodnevne komunikacije. Upoznaćete se i sa idiomima, izrazima i frazalnim glagolima koji često znaju da budu noćna mora za učenike u engleskom jeziku.

Predavači

Svakodnevno sa vama rade profesori sa zavidnim radnim iskustvom i godinama moderne prakse u učenju engleskog jezika. Mnogi naši profesori imaju priznato i preporučeno radno iskustvo u domaćim i internacionalnim školskim ustanovama i usavršavanje na različitim seminarima i kursevima o predavanju stranog jezika kao drugog, i stranog.

IZBOR KURSEVA
IZABERITE JEDAN OD KURSEVA PREMA SVOJIM POTREBAMA - SVAKI KURS IMA SVOJ FOND ČASOVA
55 lekcija Beginner

Ovo je kurs namenjen apsolutnim početnicima, ali ono što ga razlikuje od većine početnih kurseva je manji fokus na gramatiku. U lingvistici je ustanovljena razlika u savladavanju jezika učenjem i nesvesnim usvajanjem. Poznato je da deca uče neobazirući se na gramatiku i skoro svako dete uspešno savlada jezik. Nesvesno usvajaju jezik i stiču osećaj šta je pravilno, a šta nepravilno. Ovakav vid savladavanja jezika omogućava komunikaciju, što ovaj kurs i ima za cilj..

Kada se izgradi baza osnovnog vokabulara i jednostavnih gramatičkih konstrukcija, prelazi se na sledeći nivo, učenje jezika sa osvrtom na gramatiku. Zato se kroz početni kurs nećemo baviti teorijskim delom engleskog jezika, već ćemo napraviti prvi korak ka započinjanju uspešne komunikacije.

Proširivaćemo vokabular korak po korak i učiti kako da konstruišemo rečenice od jednostavnijih ka složenijima, a sve u skladu sa potrebama svakodnevne komunikacije na stranom jeziku. Naučićemo sve ono što nam je do sada trebalo da se izrazimo o najobičnijim stvarima i situacijama koje nas okružuju.

Pogledajte više o tome
111 lekcija Intermediate

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju određeno predznanje i izvestan vokabular. Kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija i osposobljava ga da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi .

Velika je razlika između prvih i poslednjih lekcija u okviru ovog kursa što svedoči da je on snažna platforma za utvrđivanje snalaženja u samom jeziku i zakoračenje u napredni nivo istog.

Pogledajte više o tome
60 lekcija Advanced

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji već uspešno vladaju bogatim vokabularom i mogu da se snađu u svakoj situaciji što se svih veština engleskog jezika tiče , stoga je zbir lekcija ovog kursa namenjen proširivanju vokabulara kroz tumačenje akademskih tekstova i članaka.

Ovde ćete upoznati stilski lepo konstruisane rečenice, širok spektar sinonima za reči koje ste do sada naučili i imaćete priliku da diskutujete na vrlo složene, ali interesantne teme.

Pogledajte više o tome
60 lekcija Business

Ovaj kurs je naročito interesantan odraslim zaposlenim osobama, ili onima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika kako bi imali prednost pri zapošljavanju. Ovde ćete naučiti da efikasno upotrebljavate engleski jezik u svom radnom okruženju, što podrazumeva veoma specifično poznavanje samog jezika vezanog za poslovni kontekst, počev od pisanja poslovnih mejlova, pisama, pa sve do predstavljanja projekata, vođenja sastanaka i ostalih situacija u vezi sa poslovnom korespodencijom.

Business TeachScreen kurs je trenutno natraženiji među odraslom populacijom, budući da je gotovo nemoguće napredovati bez poznavanja osnovnog formalnog izražavanja na engleskom jeziku. Kroz ovaj kurs je konverzacija primarna i vežbe su situaciono koncipirane.

Pogledajte više o tome